Stödbiljett Lövstabruks Kammarmusikfestival 2020
Tue, Sep 01
Location is TBD
Sep 01, 4:00 PM
Location is TBD
På grund av rådande omständigheter har beslutet fattats att ställa in alla publika evenemang på årets festival. Istället kommer 2 konsertprogram spelas in och läggas ut på nätet och vara tillgängligt för alla. Genom denna biljett kan ni bidra till att minska våra uteblivna biljettintäkter.
Dela
© 2020 Lövstabruks Kammarmusikfestival