top of page

Syftet med Lövstabruks Kammarmusikfestivals Ungdomspris är att sporra unga människor att fortsätta sträva och vidareutveckla sin talang inom klassisk musik. Anmälan är öppen för svenska unga klassiska musiker födda 2003 eller senare. Ansökan är även öppen för ensembler!

 

Att bli tilldelad Ungdomspriset innebär en prissumma om 3.000 SEK samt konsertengagemang i samband med Lövstabruks Kammarmusikfestival.

 

Tävlingen går till på följande vis:
Skicka Senast 15 december 2021:

- Videolänk innehållande två kontrasterande stycken

- Kort biografi

- Kopia på svensk pass / svenskt id-kort

- Kvittot på inbetald administrativ avgift om 100 kr till bankgiro 191-1148

Johan Dalene

 Ungdomsprisvinnare 2017

P.g.a. COVID-19 är ansökan till Ungdomspriset tillfälligt stängd tills annan information delges.

bottom of page